Jak napisać biznesplan idealny

Napisanie biznesplanu to dla raczkujących biznesmenów spory problem. Muszą ocenić sytuację rynkową, zrozumieć, jakie czynniki brać pod uwagę przy określaniu opłacalności firmy, itp. Jak to zrobić?

Oto kilka prostych rad pomocnych w jego stworzeniu. Forma biznesplanu różni się zależnie od tego, dla kogo go piszemy, ale istnieje szereg kwestii, o których zawsze powinniśmy pamiętać. Musi on być przejrzysty, a kolejne fragmenty muszą być wyraźnie wyodrębnione.

praca przy komputerze

Obowiązkowe jest streszczenie, które znajduje się na początku, a najwygodniej pisze się je, jako ostatnią część dokumentu. Należy się skupić na celu biznesplanu, środkach, które będą potrzebne do jego realizacji, ofercie firmy i predyspozycjach tworzącego do prowadzenia tej działalności. Następny opis przedsiębiorstwa ma zawierać nazwę, formę prawną i przedmiot działalności.

W tym punkcie będą dane teleadresowe i opis właścicieli. Można dodać historię oraz misje i założenia firmy, ewentualne nagrody czy zasoby do niej należące. Później skupiamy się na charakterystyce produktów/usług, opisując nie tylko je same, ale i wykorzystywane technologie.

Należy wspomnieć o wartości towaru dla klientów i porównaniu go z wyrobami konkurentów. Tu zawieramy też informacje o patentach i prawach autorskich. Liczy się też opis kadry pracowniczej z uwzględnieniem przygotowania do wykonywania obowiązków oraz charakterystyką obecnych kompetencji.

Ważną częścią jest opis rynku i konkurencji, w którym znajdzie się jego segment, wielkość, tendencje rynkowe, specyfika branży. Istotna jest także analiza SWOT. Potrzebna będzie charakterystyka działań marketingowych, czyli cen, rabatów, strategii. Ostatnie części biznesplanu to cele, plany, metody ich realizacji oraz dogłębna analiza finansowa sytuacji firmy.